Psicoterapia d’adults, adolescents i nens

 • Ansietat
 • Depressió
 • Obsessions
 • Pors, fòbies i atacs de pànic
 • Trastorn bipolar
 • Estrés
 • Baixa autoestima i/o inseguretat
 • Insomni i trastorns de la son
 • Addiccions
 • Pèrdues i dol
 • Trastorns psicosomàtics
 • Dificultats de comunicació
 • Trastorn de la conducta
 • Dificultats derivades de l’orientació i/o identitat sexual.
 • Trastorns d’alimentació.
 • Assetjament escolar (bullying) i/o laboral (mobbing).
 • Prevenció i detecció precoç de trastorns mentals.