Reeducació i psicomotricitat

 • Retard evolutiu general.
 • Dificultats en els aprenentatges bàsics:
  • Problemes de lectura.
  • Problemes d’escriptura.
  • Discalcúlia.
 • Dislèxia
 • Problemes d’atenció i concentració (TDA).
 • Problemes d’atenció i concentració amb hiperactivitat i impulsivitat (TDAH).
 • Trastorn de conducta associat al TDAH
 • Problemes de lateralitat
 • Hàbits i tècniques d'estudi