Teràpia familiar i de parella

Teràpia familiar i de parella encaminades a identificar i resoldre els conflictes dins de la família i/o parella des d’un plantejament on el conflicte, lluny de ser un problema, esdevé una bona oportunitat per aclarir-se i/o aclarir el veritable origen del malestar i cercar les vies per resoldre’l de manera real i eficaç.

Alhora, esdevé tanmateix una excel·lent oportunitat per conèixer’s més a un mateix i als altres. Les crisis són l’inici de canvis necessaris que, en últim terme, han de servir per millorar la nostra vida.