En psicoterapia

Al Gabinet de Psicologia Sant Adrià constatem que els motius que sovint porten a fer una consulta psicològica són diversos. Els més freqüents es deuen a l’aparició de diferents símptomes que dificulten i, de vegades, impedeixen el desenvolupament normal de la vida quotidiana, afectant a l’estat emocional, a les relacions familiars, a les relacions socials, a la feina, etc.

Entenem aquests símptomes com el resultat d’un conflicte intern o extern no resolt. Això pot ser degut a diferents motius:

  • No disposar de suficients recursos psicològics per fer front al conflicte i resoldre’l adequadament.
  • No ser prou conscients de que existeix un conflicte encara que es pateixin les seves conseqüències.
  • No confiar en la pròpia capacitat de fer front al conflicte malgrat tindre’l identificat i disposar dels recursos psicològics necessaris.

La nostra intervenció consta de:

  • Fase prèvia d’avaluació / valoració.
  • Decisió conjunta del tractament més idoni a seguir.
  • Seguiment per comprovar que les fites terapèutiques aconseguides en el tractament estan consolidades.