En reeducació i psicomotricitat.

Al Gabinet de Psicologia Sant Adrià el treball amb nens consta de les següents fases:

  • Entrevistes inicials amb els pares / tutors on es recollirà el motiu de consulta i l’historial del nen.
  • Psicodiagnòstic amb el nen basat en entrevistes, joc diagnòstic i/o administració de tests.
  • Devolució als pares dels resultats obtinguts i, en cas necessari, orientació sobre la teràpia idònia a seguir.
  • Devolució dels resultats al propi nen implicant-lo des del primer moment en el procés terapèutic, promovent la seva voluntat de sortir endavant i superar les dificultats.