Servei d'atenció domiciliaria

Des del Gabinet proposem processos d'atenció psicològica domiciliària. L'atenció engloba el suport psicològic i psicoterapèutic individual i familiar a través d'un conjunt d'estratègies i accions. És el psicòleg l'agent que es desplaça per tal de facilitar la intervenció amb totes aquelles persones que per raó d'edat, dependència i/o discapacitat (física o psicològica) no tenen l'autonomia ni els recursos per a poder desplaçar-se fins a on es troba l'agent terapèutic.

El programa ofereix des de suport puntual fins a l'atenció psicoterapèutica de llarga durada, ja sigui individual o familiar. Té en compte la concepció integral de la salut i treballa de forma transversal amb els diferents agents de salut, tant públics com privats, dels que disposa cada territori.